Lenka Wernerová, 8. 10. 2020

Asi jste se už také dostali do fáze, kdy jste ve svých životech chtěli něco změnit. Je to jednoduché a těžké zároveň, protože sám od sebe se vám život nezmění. Chce to tvrdou práci, a to hlavně z vaší strany a na vás samotných. Bez toho zůstanete stát navždy na tom stejném místě.

Kdy vám afirmace nepomůžou

Vybavuji si kreslený obrázek, kdy se ptá řečník v sále plném lidí, kdo ve svém životě touží po změně, načež se přihlásí téměř všichni. Když se pak v druhé otázce zeptá, kdo tedy pro to co učinil a něco změnil, nepřihlásí se téměř nikdo. Možná si také dnes a denně na něco stěžujete, ale reálně s tím už nic víc neděláte. Na něco reptat je totiž daleko snazší, než začít podnikat kroky, které by vás ze situace, kde nejste spokojeni, dostaly. Když vás ostatní navíc litují, máte pocit, že stěžování si je oprávněné. Ano, každá změna, která vás dovede dál a za lepším životem, vás totiž nejprve ponoří hluboko tam, kde to někdy dost bolí. A tak se možná i proto vydáváte na cestu pouze jakéhosi hypotetického seberozvoje, který se sice tváří, že něco měníte, ve skutečnosti však neděláte nic. Můžete meditovat hodinu denně, odříkávat afirmace, psát si deník vděčnosti a postupovat podle dalších deseti kroků, které si dnes přečtete v každém médiu, ale pokud nejdete hluboko do vašeho svědomí, kde každé uvědomění si pravdy bolí, kde je vám to nepříjemné, pak se ve vašich životech nic zásadního nezmění.

10 kroků, jak být šťastní

Znáte takové ty návody o deseti krocích, které vám řeknou, co dělat, abyste byli šťastní? Jsou to krátké, nicneříkající a všeobecné rady, kde se hovoří spíše o hezkých věcech (jako ráno vstaňte s úsměvem, cvičte a zdravě jezte), které máte dělat. Už se v nich nepíše o bolestivým pravdách ve vašich životech. Právě o těch, kterým se tak moc chcete vyhnout, protože jsou nepříjemné, a které ony návody logicky ani neznají. Když je obejdete, nic se ve vašem životě nezmění. Skutečná změna chce odvahu sáhnout si na dno malých i velkých bolestí, řešit a možná i odejít z nespokojených vztahů, pracovních i osobních. Tam se ale málokomu chce, protože by to nejspíš narušilo stojaté vody vztahů s ostatními. Dál tak možná zkoušíte zlepšit své vztahy skrz jógovou praxi, meditace, i když vám stejně dál vyskakují opary, objevují se alergie, bolí vás záda, hlava a nemůžete spát.

A místo toho, abyste fyzické projevy těla brali jako signál, dál naříkáte nad nešťastnou situací, ze které nevíte jak ven. Nebo asi víte, ale sakra se vám do toho nechce, protože je to nepříjemné, bolí to a tak raději dál děláte, že problém neexistuje. Dál si stěžujete na situace, ve kterých se nacházíte, na lidi, se kterými sdílíte životy (ať už v zaměstnání nebo v rodině, a dost často v obou případech) a málokdy si uvědomujete, že vy jediní jste strůjci svého osudu a vy jediní jsme ti, kteří jsou zodpovědní za své životy. Stavíte se (a rádi) do rolí obětí, litujete se a chcete, aby vás litovali i ostatní.

Přijměte za sebe zodpovědnost

Pokud skutečně toužíte po změně ve vašem životě, přestaňte si stěžovat a začněte být zodpovědní za to, co se vám děje. Skoncujte s litováním a sebelitováním, a pokud máte tendence hledat rady u kamarádek a kamarádů, raději se jim s problémy nesvěřujte. Uvědomte si, že vy nejste oni, a každý z vás by se v dané situaci zachoval úplně jinak, stejně jako každý z vás potřebuje ve svém životě něco jiného. Hledat řešení musíte jen vy sami. Můj oblíbený Marcus Aurelius řekl: „Často jsem se ptal sám sebe, jak jde dohromady, že každý má raději sebe než ostatní lidi, ale přesto svým názorům přikládá menší hodnotu než názorům druhých.“

Nevyhýbejte se špatným pocitům

Tam, kde vám není dobře, tam, kde zažíváte pocity, které vám nejsou příjemné, ukazují na to, kde máte ukryté strachy a bloky. Posunout se můžete jen tehdy, pokud na ně přijdete. Začnete-li se jim vyhýbat, budou se vám do života vracet už jen proto, abyste je přijali. Přijměte je tedy a začněte na nich pracovat. Zcela určitě vám odhalí bolesti, ale ty můžete vyčistit jen tehdy, pokud si je uvědomíte.

Pročistěte vztahy

V rámci vašich našlých bolestí dost možná přijdete na to, že jste dlouho ve vztazích, ve kterých asi ani být nechcete nebo chcete, ale za jiných podmínek. Ptejte se a mluvte. Ne všichni vás možná pochopí a ani tyto očekávání nemějte. Pamatujte, že tam kde jsou očekávání, je i zklamání.

Odpouštějte druhým

Nesuďte druhé, protože jste nechodili v jejich botách. Místo toho druhým odpusťte, což ale neznamená, že s nimi musíte souhlasit. Nezapomeňte, že vždy máte volbu zůstat nebo odejít.

Držte si své hodnoty

Přijít na to, kde a co vás bolí, znamená také nastavit hranice ostatním lidem a ukázat jim, co si k vám mohou dovolit a co už ne. Dost často je lidé berou jako něco špatného a drzého, tak to ale není. Hranice je jen vymezení našeho osobního prostoru. Právě díky nim druzí vědí, co si k vám mohou dovolit a co už ne. Pokud si je nastavíte směrem k ostatním dobře, může se vám po čase zdát, že se váš život radikálně změnil. Z života vám vymizí nepříjemné situace, které se vám doposud opakovaly.

Mějte své rituály

Ano. Meditujte, cvičte, říkejte si afirmaci, pište si večer deník vděčnosti a provozujte jógovou praxi . To vše jako doprovodný program k hlavní práci, kterou vykonáváte sami v sobě a sami se sebou. Rozhodně vám tyto metody pomohou vylepšit váš život. Neberte je však jako jedinou cestu za osobním štěstím. Ta totiž musí vycházet přímo z vás.